Присуждения

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU POLSKIEGO ZWIĄZKU SZACHOWEGO 2019

Підсумки