РЕГЛАМЕНТ проведення XXI особистого чемпіонату України зі складання шахових композицій та проведення відбору задач та етюдів до Альбому України з шахової композиції за 2013 - 2015 роки

РЕГЛАМЕНТ проведення XXI особистого чемпіонату України зі складання шахових композицій та проведення відбору задач та етюдів до Альбому України з шахової композиції за 2013 - 2015 роки

1. Цілі та завдання
Змагання проводяться з метою:
- подальшого розвитку шахової композиції і її популяризації в державі;
- виявлення найсильніших спортсменів;
- підвищення спортивної кваліфікації спортсменів з шахової композиції;
- ознайомлення шахової громадськості України з досягненнями вітчизняних композиторів;
- формування збірної команди України для участі у чемпіонаті світу зі складання шахових композицій.

2. Строки і місце проведення змагань
Особистий чемпіонат України зі складання шахових композицій та відбір задач та етюдів до Альбому України з шахової композиції за 2013 - 2015 роки проводяться заочно протягом 2017 року.

3. Організація та керівництво проведенням змагань
Керівництво проведенням змагань здійснюється департаментом фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України (далі - Міністерство) та Федерацією шахів України (далі - ФШУ).
Відповідальність за підготовку та безпосереднє проведення особистого чемпіонату України зі складання шахових композицій покладається на головну суддівську колегію, затверджену Міністерством за поданням ФШУ.

4. Учасники змагань, вимоги до них та умови проведення змагань
До участі в особистому чемпіонаті та відборі композицій до Альбому України 2013-2015 запрошуються всі українські шахові композитори, твори яких були надруковані у період з 01.01.2013р. по 31.12.2015р.
Індивідуальні твори беруть участь в XXI особистому чемпіонаті України зі складання шахових композицій та відборі до Альбому України з шахової композиції за 2013 – 2015 роки. Твори, складені у співавторстві – тільки у відборі до Альбому України з шахової композиції за 2013 – 2015 роки.
Кращі твори як індивідуальні, так і складені у співавторстві з будь-яким композитором світу, надруковані в зазначений період та оформлені на діаграмах та повним розв’язком у форматі “doc” або “pdf” надсилаються авторами на електронну адресу директора відповідного розділу. Можливе надсилання і звичайною поштою, на аркушах паперу формату А5 (21х14,8 см) з діаграмами та повним розв’язком в одному примірнику. Композиції, оформлення яких не вiдповiдає зазначеним вимогам, не включаються до змагання.
XXI особистий чемпіонат України проводиться у восьми розділах, одночасно з відбором кращих шахових композицій до Альбому України 2013-2015:
Двоходівки – директор розділу – Микола Чернявський (вул. Чукаріна, 24, кв. 12, Львів-70, Україна, 79070; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Karol Mlynka (Словаччина), Михаил Храмцевич (Білорусь)
Триходівки – директор розділу – Василь Крижанівський (вул. Павлова, 7, Червона Слобода, Черкаська область, Україна, 19604; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Zoltán Labai (Словаччина), Валерий Шавырин (Росія)
Багатоходівки – директор розділу – Юрій Гордіан (а/с 66, Одеса-26, Україна, 65026; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Валерий Кириллов (Росія), Григорий Попов (Росія)
Етюди – директор розділу – Владислав Тарасюк (1-й м-рн, 48, кв. 22, Первомайський, Харківська обл., Україна, 64102; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Michal Hlinka (Словаччина), Luis Gonsales (Іспанія)
Кооперативні мати – директор розділу – Олександр Дашковський (бул. Шевченко, 396/29, кв.8, Черкаси, Україна, 18005; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Emil Klemanič (Словаччина), Алексей Ивунин (Росія)
Зворотні мати – директор розділу – Іван Сорока (вул. Кошиця, 4, кв. 141, Львів, Україна, 79058; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Александр Михолап (Білорусь), Валерий Кириллов (Росія)
Казкові шахи – директор розділу – Анатолій Караманіц (пр. Героїв, 32, кв. 72, Дніпропетровськ, Україна, 49106; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Александр Булавка (Білорусь), Георгий Евсеев (Росія)
Ретрокомпозиції – директор розділу – Володимир Погорєлов (вул. Петровського, 29 Б, кв. 218, с. Щербані, Полтавська обл., Україна, 36008; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Судді – Дмитрий Байбиков (Ізраїль), Jeff Coakley (Канада)
Суддя-організатор чемпіонату та директор Альбому України 2013-2015 –Василь Дячук (вул. Млинська, 1, 89600 Мукачево, Закарпатська обл., Україна; Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. )
Шахові композитори, що надіслали свої композиції у вiдповiдностi з вимогами чинного Положення стають учасниками особистого чемпіонату зі складання шахових композицій та їхні твори беруть участь у відборі до Альбому України 2013-15. При бажанні приймати участь тільки у чемпіонаті України або тільки у відборі робіт до Альбому України учасники повинні повідомити про це директора відповідного розділу при надсиланні композицій.
Кількість надісланих творів від кожного учасника не обмежується.
Допускаються до участі в чемпіонаті та відборі до Альбому виправлені композиції та переробки раніше опублікованих робіт при умові якщо нова публікація була протягом 2013-2015 років, а перероблена задача не брала участi в жодному з попереднiх чемпiонатiв України. Допускаються також виправлені композиції та переробки опублікованих робіт за 2013-2015 роки.
Кожний суддя оцінює усі композиції вiдповiдного роздiлу за бальною системою від мінімальної оцiнки 0 балiв до максимальної – 4 бали, з градацією в 0,5 бала. Оцінку «0» отримують композиції, які дефектні, мають повних попередників, або опубліковані до 2013 чи після 2015 року. У таких випадках суддя обов’язково пояснює своє рішення.
Прохідна сума балів для потрапляння до Альбому України за результатами оцінок двох суддів складає 5,0 балів. Якщо суддя є співавтором композиції, то її оцінку проводить директор розділу. У разі колективного авторства судді і директора розділу оцінку композиції проводить суддя-організатор чемпіонату. При виникненні надзвичайних обставин можливе залучення резервного судді – Марандюка Михайла Назаровича.
Заради пiдвищення творчого рiвня Альбому України можливе зниження або підвищення прохідної суми балiв у тому чи iншому роздiлi (не бiльше нiж на 0,5 бала). При виникненні такої необхідності це рішення приймають колегіально: директор відповідного розділу, директор Альбому та голова комісії з шахової композиції.
Композиції, що зайняли 1-3 місця в окремих розділах командних чемпіонатів України і надіслані їх авторами, автоматично включаються до Альбому України в незалежності від отриманої оцінки у суддів.
Виконання за результатами відбору до Альбому України встановлених кваліфікаційних норм є підставою для присвоєння відповідних спортивних звань.

5. Регламент змагань
01.07.2017р. – останній строк надсилання композицій вiд учасникiв директорам роздiлiв (за датою вiдправлення електронної пошти, або за поштовим штемпелем звичайної пошти).
15.07.2017р. – директори розділів надсилають усі отримані композиції, що вiдповiдають вимогам пункту 4 чинного Положення, відповідним суддям.
01.11.2017р. – судді оцінюють твори у вiдповiдностi з пунктом 5 чинного Положення та результати надсилають одночасно директорові розділу та судді-організатору.
15.11.2017р. – директор розділу надсилає відомість оцінок разом з електронним варіантом усіх композицій судді-організатору чемпіонату.
Попередні підсумки чемпіонату публікуються на сайті Валерія Копила: http://www.chess-kopyl.com.ua/. Зауваження приймаються протягом одного місяця з дня публікації на сайтi.
Остаточні підсумки чемпіонату публікуються в журналі «Проблеміст України».
Видання Альбому України 2013-2015 років з остаточними підсумками чемпіонату у 2018 році.

6. Визначення переможців
Визначення переможців особистого чемпіонату проводиться директорами відповідних розділів разом з суддею-організатором чемпіонату, які підводять остаточні підсумки чемпіонату.
В кожному розділі до заліку учасникам іде сума балів по 4 кращих творах, що були надіслані авторами особисто і які у двох суддів отримали найвищу кількість балів. При виявленні за попереднiми пiдсумками чемпiонату композицій: дефектних, що мають повних попередників, або опублікованих до 2013 чи після 2015 року, вони вилучаються з присудження і замінюються наступними кращими творами з посилки відповідних учасників.
При однаковій сумі балів 4 залікових робіт у розділі вище місце отримує учасник, в якого вища оцінка кращої задачі, якщо і цей показник однаковий, то береться до уваги наступна краща композиція і т.д. з посилки кожного з цих учасників. При всіх однакових показниках зазначені учасники поділяють отримані місця.

7. Нагородження переможців
Учасники, що посіли 1–3 місця в особистому чемпіонаті у кожному з розділів, нагороджуються медалями та дипломами Міністерства відповідних ступенів.

8. Умови фінансування заходу та матеріального забезпечення учасників
Витрати на організацію та проведення чемпіонату України здійснюються за рахунок Мінмолодьспорту відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України на 2017 рік.

Новини

WCCC-2018 Запрошення

Запрошення

Invitation

Редколегія «Проблеміст України» звертає увагу

Редколегія «Проблеміст України» звертає увагу авторів оригінальних задач, що були опубліковані на сторінках журналу, на те, що редакція не бере на себе 100% зобов’язання надсилання печатної копії журналу композиторам. Ознайомитись з фактом оприлюднення композицій в журналі реалізується через їх розміщення на сайті http://www.chess-kopyl.com.ua/ua/problemist-ukrajini де в наявності вся необхідна інформація про дату та місце друку

The editorial staff of “The Problemist Of Ukraine” attracts attention of the authors of the published at the magazine originals to the fact that editors are not 100% obliged to send the printed copies of the magazine to these composers. The fact of originals’ divulgence is confirmed by means of their publication at http://www.chess-kopyl.com.ua/ua/problemist-ukrajini where one can find all information about the date and magazine where it was published

Альбом FIDE замовлення

Приймаються замовлення на останній альбом FIDE до 01.11.2017 ціна 45€, пересилка по Україні - безкоштовно. Надсилайте замовлення на Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

статья Chris Tylor и Андрея Фролкина "С подачи Шедея"

Публикуем английский вариант статьи Chris Tylor и Андрея Фролкина "С подачи Шедея", напечатанной в №3(49) "Проблеміста України" за 2016 год.

We present here the English version of "С подачи Шедея" (“Inspired by Shedey”), an article by Chris Tylor and Andrey Frolkin that was published in The Problemist of Ukraine issue 3 (49), 2016.

Література від "Проблеміст України"

Якщо у Вас є бажання більш детально ознайомитись з літературою від "Проблеміст України", зайдіть за наступним посиланням http://www.chesskopyl-books.com.ua/

If you would like to know more details about the literature which is offered by "Problemist of Ukraine", please visit this link http://www.chesskopyl-books.com.ua/

Валерій Копил

kopylvv2

Валерій Копил - Голова Комісії з шахової композиції Федерації шахів України, міжнародний майстер з шахів (розв'язування композицій), міжнародний майстер з шахів (складання композицій).

Проблеміст України

23-й тематичний конкурс мініатюр «ПУ» - 2018

Кінцеві підсумки

Итоги конкурса журнала «Проблемiст Украïни» за 2018 год

H#  N#

 

ПУ 4(58) 2018

#2  #3  n#  Studies  S#   H#    Fairies

ПУ 2018 підсумки

Підсумки  "Ярмонов - 50"    МТ «Зелепукин -100»    ЮК Владислав Тарасюк-50   МК Кондратюк-70 

ПУ 2017 підсумки

#2  #3  N#  Fairies  H#